Webbtjänsten för slakt- och förmedlingsanmälningar

Tjänsten är förnyad. Anmälningarnas redigeringar och annuleringar görs via Listorna-menyn.
Sök slakt-, förmedlings-. köp till mellanlager- eller utmönstring från mellanlager händelseutdrag med tidsintervall eller eu-signum.
Välj från listan den rad vilkens händelse du vill redigera. Gå till redigerings eller annulerings delen och spara händelserna.

Till slaktanmälan här »

Till förmedlingsanmälan här »

Inloggningsanvisningar till tjänsten

Du loggar in i tjänsten med det av Mtech beviljade användarsignumet. Om du vill ta i bruk tjänsten, fyll i ansökningsblanketten för användarrätt här nedan och returnera blanketten till oss. Skicka den undertecknade och ifyllda blanketten skannad till adressen NRlomakepalautus@mtech.fi.

Ansökningsblankett för användarrätt till slakteritjänster

Tjänsten använder det språk som valts på inloggningssidan.

Select language