NÖTENS REGISTERFÖRFRÅGAN


Välj språk

Finska
Finska

Svenska
Svenska

Inskrivning i registeringsförfrågan

  Inskrivning
 
Användarsignum
Lösenord


Konsumenten kan göra en begränsad förfrågan med användarsignumet och lösenordet: Kuluttaja

 

Ta vid behov kontakt med registerförfrågans kundbetjäning:
Telefon 09 085 666 000, betjäningen är öppen på vardagar kl 8.15-16.00

Copyright 2002 Lantbrukets Datacentral Ab